Saulius ir Jokūbas Bareikiai „Autorinių dainų vakaras“

Saulius ir Jokūbas Bareikiai „Autorinių dainų vakaras“

Saulius ir Jokūbas Bareikiai „Autorinių dainų vakaras“

Rugpjūčio 28 d. 20 val. PALANGOS KURHAUZO SALĖJE

Retai scenoje kartu susitinkantys aktoriai, Saulius ir Jokūbas Bareikiai – tėvas ir sūnus, visus bardų muzikos gerbėjus kviečia į autorinių dainų vakarą.

Sau­lius pa­si­da­li­jo is­to­ri­ja apie due­to at­si­ra­di­mą. „Mus su­kū­rė Vir­gis Sta­kė­nas, pa­kvie­tęs į sa­vo fes­ti­va­lį“, - tei­gė S. Ba­rei­kis. Iš pra­džių ne­įsi­vaiz­da­vę sa­vęs kar­tu sce­no­je, da­bar ak­to­riai su­ren­gia ke­lis kon­cer­tus per me­tus, tad iš­girs­ti juos gro­jan­čius due­te yra ma­lo­ni ga­li­my­bė. Il­gą lai­ką Jo­kū­bo kū­ry­ba „slė­pė­si“ stal­čiu­je. Ta­čiau šian­dien šie du ta­len­tin­gi vy­rai tu­ri bend­rą prog­ra­mą, ku­rio­je žiū­ro­vai ga­li pa­sik­lau­sy­ti au­to­ri­nių Sau­liaus ir Jo­kū­bo dai­nų.

Taigi visus norinčius išgirsti šį neeilinį duetą, kviečiame į Palangos Kurhauzą rugpjūčio 28 d. 20 val.

 

Kviečiame apsilankyti ir kituose festivalio

„VASASROS DESERTAS 2021 m.“ renginiuose!

PALANGOS KURHAUZO SALĖJE

(Grafų Tiškevičių alėja 1, Palanga)

PROGRAMA:

RUGPJŪČIO 25 d. – JUOZAS ERLICKAS. Naujo CD „Mėlynoj stotelėj“ pristatymas. Dalyvauja: Daumantas Slipkus ir Vytautas Mikeliūnas

RUGPJŪČIO 26 d. – ONA KOLOBOVAITĖ ir LIUDAS MIKALAUSKAS. Auksiniai Lietuvos balsai

RUGPJŪČIO 27 d. – EVELINA SAŠENKO ir akordeonninkas NERIJUS BAKULA „La vie Parisienne“

Visų renginių pradžia: 20:00 val.

  • Rugpjūčio 28 d.  nuo 20:00
2021-08-28 20:00 2021-08-28 20:00 Europe/Vilnius Saulius ir Jokūbas Bareikiai „Autorinių dainų vakaras“ Saulius ir Jokūbas Bareikiai „Autorinių dainų vakaras“ Rugpjūčio 28 d. 20 val. PALANGOS KURHAUZO SALĖJE Retai scenoje kartu susitinkantys aktoriai, Saulius ir Jokūbas Bareikiai – tėvas ir sūnus, visus bardų muzikos gerbėjus kviečia į autorinių dainų vakarą. Sau­lius pa­si­da­li­jo... --- //palangatic.lt/renginys/saulius-ir-jokubas-bareikiai-autoriniu-dainu-vakaras/date-20210828/ Palangos kurhauzo salė, Grafų Tiškevičių al. 1, Palanga, Palangoje
  • Kaina: 16.00 - 21.00
  • Plačiau