Ji atidavė viską, ką turėjo. Dedikacija Stefanijai Ladigienei * Festivalio programa

Ji atidavė viską, ką turėjo. Dedikacija Stefanijai Ladigienei * Festivalio programa

I-asis Žemaitijos dvarų muzikos festivalis. Dievui ir žmonėms
Virginija Kochanskytė, spektaklio režisierė, aktorė
Rita Preikšaitė, mecosopranas
Tomas Ladiga, bosas
Rūta Blaškytė, pianistė, tarptautinių konkursų laureatė

Dedikacija
Programa skirta ypatingo kilnumo ir narsios širdies moteriai Stefanijai Ladigienei, kurios jubiliejines – 120-ąsias gimimo metines šiemet minime. Pasaulio tautų teisuolė, apdovanota žūvančiųjų gelbėjimo kryžiumi (po mirties). Šios neeilinio likimo moters istorija bus papasakota programoje, kurios autorė – aktorė ir režisierė Virginija Kochanskytė. Jai talkina Stefanijos Ladigienės anūkas Tomas Ladiga, solistė Rita Preikšaitė ir pianistė Rūta Blaškytė. Programa išties virpinanti sielą, joje – Stefanijos dienoraščio, laiškų, prisiminimų fragmentai, sugulę į knygą „Esame“. O muzika? Muzika ta, kurią mėgo Stefanija ir jos vyras.

Šviesuolė, aktyvistė, naudinga kitiems
Žauri Stefanijos gyvenimo istorija liudija: dvasingumas žmogų pakylėja virš materialiojo pasaulio. Ši moteris – kultūros, žmogiškumo ir dvasingumo pavyzdys, o jos siekiai – padėti artimui ir visai visuomenei, dirbti aukštų dvasinių vertybių labui.

Jaunystėje, gyvendama Petrapilyje, Stefanija buvo tiesiog panirusi į veiklas: lankė Kazimiero Būgos lietuvių kalbos kursus, domėjosi socialiniais mokslais ir pedagogika, lankė Tambovo „Žiburio“ gimnaziją, išmoko lenkų, vokiečių, prancūzų, rusų kalbas, mokėsi muzikos, vaidybos, plastikos. Vėliau ji dirbo laikraščio „Lietuva“ korespondente, redagavo „Moters“ žurnalą, vakarais bėgdavo padėti kalbininkui Jonui Jablonskiui, rašiusiam „Lietuvių kalbos gramatiką“,  tobulino prancūzų kalbą.

Vyrui Kaziui, nepriklausomybės kovų karvedžiui, išėjus į atsargą, Stefanija su šeima daugiau nei dešimtmetį buvo įsikūrę Gulbinėnų dvare, stengėsi perimti ir puoselėti sukauptą kultūrinės patirties paveldą ir vertybes.

Antrojo pasaulinio karo metais, nepaisydama rizikos, ji savo namuose Vilniuje slėpė iš Kauno geto pabėgusią žydaitę Ireną Veisaitę, taip išgelbėdama ją nuo mirties. S. Ladigienės namuose slapstydavosi arkivyskupas Mečislovas Reinys, kunigas Alfonsas Lipniūnas, dirigentas ir kompozitorius Konradas Kaveckas, poetai Bernardas Brazdžionis, Faustas Kirša, iš Štuthofo koncentracijos stovyklos grįžęs Balys Sruoga, yra apsilankiusi žvalgė Marcelė Kubiliūtė.Stefanija rankų nenuleido net tada, kai sovietų okupantai ją suėmė ir dešimčiai metų ištrėmė į Rusijos lagerius: kalėdama su kitomis lietuvėmis, partizanėmis ir partizanų ryšininkėmis, ji jas guodė, ramino, žiauriai sumuštoms plovė žaizdas, rūpinosi jomis, dalijosi žiniomis, sukauptais dvasios turtais... Žurnalistė Liudvika Vildžiūnaitė-Pociūnienė taikliai rašė: „Atidavė viską, ką turėjo – savo širdį, gražiausius jausmus, savo laiką, galimas žvaigždėtas valandas prie rašomojo stalo. Sau nieko nepaliko.“

Pačias jautriausias stygas užgaunanti istorija...  Ir ji bus įpinta į festivalio renginių pynę.

Festivalis vyksta trijuose Vakarų Lietuvos dvaruose – Oginskio rūmuose Plungėje, Renavo dvaro sodyboje ir Palangos Tiškevičių rūmuose (Gintaro muziejuje). Festivalio mecenatas – akcinė bendrovė ORLEN Lietuva, rėmėjai: Šiaulių bankas, Plungės lagūna, Plungės šaltis, Litnaglis, Vyšnių dvaras, Marmo Arc, Laimonas Belickas, Universe group, Jubana ir Mažeikių šilumos tinklai.

Daugiau festivalio renginių: Klasikos degustacija | Programa

  • Rugpjūčio 5 d.  nuo 20:00
2021-08-05 20:00 2021-08-05 20:00 Europe/Vilnius Ji atidavė viską, ką turėjo. Dedikacija Stefanijai Ladigienei * Festivalio programa I-asis Žemaitijos dvarų muzikos festivalis. Dievui ir žmonėms Virginija Kochanskytė, spektaklio režisierė, aktorė Rita Preikšaitė, mecosopranas Tomas Ladiga, bosas Rūta Blaškytė, pianistė, tarptautinių konkursų laureatė Dedikacija Programa skirta ypatingo kilnumo ir narsios širdies moteriai Stefanijai... --- //palangatic.lt/renginys/ji-atidave-viska-ka-turejo-dedikacija-stefanijai-ladigienei-festivalio-programa/date-20210805/ Palangos gintaro muziejaus terasa, Vytauto g. 17, Palanga, Palangoje
  • Kaina: 12.00 - 15.00
  • Plačiau
Kiti kiti renginiai