Įgyvendinti projektai

Projektas „TourInfoNet“

                                                                       

Programą iš dalies finansuoja Europos Sąjunga              2007-2013 m. Lietuvos, Lenkijos, Rusijos EKPP

Programme is co-financed by the European Union                bendradarbiavimo per sieną programa

 

Vakarų Lietuvos turizmo informacijos centrai kartu su kolegomis iš Kaliningrado srities bei Pamario ir Varmijos Mozūrų vaivadijų  vykdo Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos Federacijos bendradarbiavimo per sieną programos dalinai finansuojamą projektą „TourInfoNet“.

2007-2013 m. Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos bendradarbiavimo per sieną programos tikslas – skatinti ekonominį ir socialinį vystymąsi ES bei Rusijos pasienio regionuose, sprendžiant bendras problemas ir iššūkius, bei skatinant bendradarbiavimą tarp kaimyninių tautų. Pagal šią Programą ne pelno siekiančios organizacijos iš Lietuvos ir Lenkijos pasienio regionų kartu su partneriais iš Kaliningrado srities įgyvendina bendrus projektus, kuriuos iš dalies finansuoja ES.

Projekte dalyvauja trys šalys:

  • Rusija (Kaliningrado sritis): Kaliningrado regioninis turizmo informacijos centras, Kaliningrado ekonomikos ministerija, Svetlogorsko turizmo informacijos centras.
  • Lenkija (Pamario ir Varmijos Mozūrų vaivadijos): Pamario regioninė turizmo organizacija, Varmijos Mozūrų regioninė turizmo organizacija.
  • Vakarų Lietuva: Palangos turizmo informacijos centras, Klaipėdos turizmo ir kultūros informacijos centras, Klaipėdos rajono turizmo informacijos centras.

Projekto veiklas Lietuvoje koordinuoja Palangos turizmo informacijos centras.

Projekto tikslas – apjungti šių regionų turizmo informaciją į vieną bendrą sistemą. Šiam tikslui pasiekti bus sukurtas vieningas internetinis portalas,  pastatyti infoterminalai, sukurti regioną populiarinantys leidiniai: žemėlapiai, renginių kalendoriai, regionų gidai. Infoterminalai bus pastatyti Palangoje, Klaipėdoje, Gargžduose gausiai turistų lankomose vietose: turizmo informacijos centruose, autobusų stotyse, oro uoste, Gintaro muziejuje. Taip pat bus  sukurta technologija turistų srautui TIC’uose suskaičiuoti, sukurti 3 videofilmai apie regiono turistinius išteklius. Taip pat planuojamas bendras dalyvavimas parodose, pažintinių turų žiniasklaidai bei vietos verslininkams rengimas, viso regiono turistų apklausa.

2013 metų vasario mėnesį prasidėjęs projektas TOURINFONET jau įsibėgėja. Gegužės mėnesį buvo surengti du informaciniai turai Lietuvos, Rusijos ir Lenkijos žiniasklaidai. Turų metų žurnalistai buvo supažindinti su įdomiausiais vakarų Lietuvos, Kaliningrado srities bei Pamario vaivadijos turistiniais objektais. Renginio rezultatas – spaudoje bei internete pasirodę straipsniai bei video reportažai televizijoje.

Gegužės mėnesį pradėti siųsti naujienlaiškiai su įdomiausiomis regionų naujienomis. Naujienlaiškiai projekto metu bus siunčiami kiekvieną mėnesį, anglų kalba. Projekto dalyvių sukaupta duomenų bazė leis pasiekti beveik tūkstantį skaitytojų.

Kaliningrado regioninis turizmo informacijos centras užsiima projekto metu numatyta leidyba. Išleistas spalvingas bei informatyvus viso regiono renginių kalendorius 4 kalbomis: lietuvių, rusų, anglų, lenkų. Šiuo metu leidybai ruošiamas regiono žemėlapis su turistiniais objektais.

Turizmo informacijos centrais, dalyvaujantys projekte, šią vasarą išbandė naujovę – mobilius turizmo informacijos centrus. Tai spalvingi, lengvi, greitai surenkami bei pastatomi stendai, prie kurių TIC‘ų darbuotojai gali teikti informaciją bet kurioje reikiamoje vietoje. Tokie stendai naudojami šventėse, atvykus kruiziniams laivams, visur, kur informaciją reikia pateikti greitai bei mobiliai. O mobiliuose TIC‘uose informaciją teikia savanoriai, kuriems apmokymus pravedė bei rekomendacijas kitiems TIC‘ams apie savanorių mokymą parengė Svetlogorsko turizmo informacijos centras. „Palangos stalas 2013“ šventės metu Palangos, Klaipėdos ir Gargždų TIC‘ai šiais mobiliais stendais pritraukė didelį lankytojų dėmesį.

Lapkričio mėnesį projekte dalyvaujančiuose turizmo informacijos centruose įdiegta lankytojų srautų skaičiavimo sistema, kuri dabar leidžia automatizuotai paskaičiuoti kiek turistų apsilanko TIC‘uose.

 Projekto ES dalinis finansavimas yra 317 326,95 eurų (1095666,49 Lt). Projekto trukmė – 22 mėnesiai.

Europos Sąjunga yra sudaryta iš 28 valstybių narių, kurios nusprendė palaipsniui suvienyti savo žinias, išteklius ir likimus. Per 50 plėtros metų jos kartu sukūrė stabilumo, demokratijos ir tvarios plėtros zoną, tuo pačiu išlaikydamos kultūrų įvairovę, toleranciją ir asmens laisves. Europos Sąjunga yra įsipareigojusi dalintis savo pasiekimais ir savo vertybėmis su šalimis ir tautomis už savo ribų

Šis tekstas parengtas panaudojant Europos Sąjungos paramą pagal 2007-2013 m. Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos bendradarbiavimo per sieną programą. Už jo turinį, kuris jokiomis aplinkybėmis neatspindi Europos Sąjungos pozicijos, atsako VšĮ Palangos turizmo informacijos centras. Tel. 8-460-48822

www.tourinfonet.net/lt

Projektas „Gintaro kelionė“

Palangos miesto savivaldybė kartu su Neringos kurortu – parengė ir įgyvendina projektą „Gintaro kelionė“. Projekto tikslas - didinti Palangos bei Neringos kurortų kultūros ir gamtos paveldo objektų, susijusių su gintaru žinomumą ir lankomumą.

Į projektą įtrauktas 21 objektas iš Palangos ir Neringos, susijęs su gintaru. Objektų žinomumui ir lankomumui didinti planuojama pasitelkti šiuolaikiškas elektronines priemones - sukurti papildytos realybės ir virtualios realybės 360 turinį, mobilią aplikaciją bei žaidybinę platformą, elektroninį leidinį ir kt. Visos elektroninės priemonės akcentuos atsakingą gamtos išteklių naudojimą bei kultūros paveldo apsaugą.

Siekiant žaidimą pateikti žaismingai, kūrybiškai ir patraukliai – jam bus sukurtas specialus ,,gintarinis“ personažas, bendrausiantis su naudotoju. Kiekvienam kurortui bus sukurtas unikalus žaidybinis scenarijus, logišku būdu išdėliojant lankytinus objektus ir gaunamą informaciją. Vartotojas galės pratęsti savo progresą ir pakartotinai apsilankęs kurorte. Numatyta aplikacijos funkcija ,,primins“ vartotojui apie jo pasiekimą ir skatins dar kartą apsilankyti kurortuose toliau tęsti savo gintarinio nuotykio.

Siekiant populiarinti Palangos bei Neringos kurortus Lietuvoje ir užsienio šalių turizmo rinkose bei didinti gamtos ir kultūros paveldo objektų žinomumą ir lankomumą, bus vykdoma elektroninės rinkodaros kampanija, kuri apims reklamą socialiniuose tinkluose, paieškos sistemose, vaizdinės reklamos tinkluose, specializuotuose kelionių portaluose bei kitas komunikacijos priemones.

Projekto pavadinimas – „Gintaro kelionė“
Projekto vykdytojas – Palangos miesto savivaldybė
Bendra projekto vertė – 249.322,91 Eur
Paramos suma – 211.924,48 Eur
Įgyvendinimo vieta – Neringos ir Palangos miesto savivaldybės
Projektas parengtas įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonę Nr. 05.4.1-LVPA-K-808 „Prioritetinių turizmo plėtros regionų e-rinkodara“. Projekto finansavimo ir administravimo sutartis su VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra pasirašyta 2016 m. liepos 25 d. Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.
Projekto vykdymo pabaiga – 2018-07-25

Svetainė: www.gintarokelione.lt

Projektas socialiniuose tinkluose:

 

Sakralinio kultūros paveldo objekto pritaikymas turizmo ir visuomenės reikmėms

Projekto vykdytojas - Palangos miesto savivaldybės administracija. Projekto partneris - Palangos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapija

Projekto tikslas - padidinti sakralinio kultūros paveldo objekto (Palangos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios) aktualumą, lankomumą ir žinomumą, visuomenės informuotumą apie juos supančią aplinką, taip pritraukiant naujus lankytojų srautus.

Projekto rezultatai - Palangos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios bokšte, kurio aukštis siekia 60 metrų, suremontuoti laiptai, pakeistos žaliuzės, įstiklinti vitražai. 21,4 metrų aukštyje baigiamoje įrengti apie 18 kv. metrų ploto apžvalgos aikštelėje Palangą bus galima apžvelgti per du čia įrengtus monoklius-teleskopus, taip pat lankytojai galės apžiūrėti bažnyčios laikrodžio bei varpo mechanizmus. Aikštelė įrengiama taip, kad lankytojai galėtų matyti ir varpus, jų mechanizmą – pakeistos varpus laikančios konstrukcijos.

Įgyvendinimo laikas - 2016–2018 m.

Paramos suma - 101.961,48 EUR

Projekto vertė - 157.543,18 EUR

Finansavimo šaltiniai - 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa, Europos regioninės plėtros fondas. Palangos miesto savivaldybės biudžeto lėšos.